GET TO KNOW ความเชื่อโบราณของไทย ไม่เชื่อ อย่าลบหลู่

ความเชื่อโบราณ GET TO KNOW ที่เชื่อถือได้ สืบทอดบอกกล่าวมายาวนาน จากบรรพบุรุษ ปู่ย่า ตายาย บางความเชื่อกำลังถูกลืมหายไป

GET TO KNOW ความเชื่อโบราณที่เชื่อได้ แต่ต้องเข้าใจให้ถูกต้อง

ความเชื่อ หรือ Common belief เป็นสิ่งที่อยู่คู่กับคนไทยมาเป็นเวลายาวนาน เป็นสิ่งที่คอยเตือนใจคนไทยให้ฉุกคิดกับสิ่งต่าง ๆ รอบตัว สิ่งที่คนโบราณ หรือผู้หลักผู้ใหญ่ได้สั่งสอนเอาไว้ ถึงแม้ว่าในปัจจุบันหลาย ความเชื่อ เริ่มเลือนราง และเริ่มจางหายไปจากคนไทย แต่หากบ้านใดที่มีผู้อาวุโส ผู้เฒ่าผู้แก่ หรือปู่ย่าตายายอาศัยอยู่ภายในบ้าน  ความเชื่อแต่โบราณนั้น อาจจะยังคงถูกสานต่อมาสู่ท่าน

แม้ว่าความเชื่อโบราณในหลากหลายเรื่อง กำลังถูกลืมหายไป วันนี้ ATM368 อยากชวนท่านมาสายมูนิด ๆ ด้วยการพูดคุยเกี่ยวกับความเชื่อว่า ความเชื่อนั้นคืออะไร พร้อมลองมารื้อฟื้น ทำความรู้จักกับความเชื่อของคนไทย ที่ไม่ว่าจะเป็นความเชื่อเกี่ยวกับบ้าน สัตว์ หรือหลายคนคงได้ยินจากผู้เฒ่าผู้แก่ที่คอยตักเตือน และพูดถึงอยู่บ่อย ๆ แต่ก็ควรทำความเข้าใจกับแต่ละความเชื่อนั้นให้ถูกต้อง

GET TO KNOW

ความเชื่อ (Common Belief) คืออะไร 

ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ ม.รามคำแหง ได้กล่าวถึงความเชื่อเอาไว้ว่า ความเชื่อก็คือ การยอมรับอันเกิดอยู่ภายในจิตสำนึกของมนุษย์ ที่มีต่อพลังอำนาจเหนือธรรมชาติ ที่เป็นผลดีหรือผลร้ายต่อมนุษย์นั้น ๆ หรือสังคมมนุษย์นั้น ๆ แม้ว่าพลังอำนาจเหนือธรรมชาติเหล่านั้น จะไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็นความจริง แต่มนุษย์ในสังคมหนึ่ง ก็ยอมรับ และให้ความเคารพเกรงกลัวกับสิ่งเหล่านี้ จึงเรียกว่าความเชื่อ ฉะนั้น ความเชื่อจึงมีขอบเขตที่กว้างขวางมาก ไม่เพียงแต่จะหมายถึงความเชื่อในดวงวิญญาณทั้งหลาย โชคลาง ภูตผี คาถาอาคม ไสยเวทต่าง ๆ ยังรวมไปถึงปรากฏการณ์ธรรมชาติ ที่มนุษย์ให้ความเคารพนับถือ อย่างเช่น ต้นโพธิ์ ต้นไทร หรือป่าเขา เป็นต้น

ความเชื่อโบราณ VS ความจริง

จิ้งจกร้องทัก 

GET TO KNOW

ความเชื่อโบราณ :

คนโบราณมีความเชื่อว่า หากจิ้งจกร้องทัก ห้ามเราออกจากบ้านเด็ดขาด โดยเฉพาะถ้าเสียงจิ้งจกนั้น อยู่ด้านหลังหรือตรงกับศีรษะ ให้เราเลื่อนการเดินทางออกไป แต่หากเสียงร้องทักอยู่ทางด้านหน้าหรือด้านซ้าย ก็สามารถเดินทางได้ จะทำให้การเดินทางเป็นไปอย่างราบรื่นสะดวกสบาย 

ความจริง :

ในปัจจุบัน ถึงแม้ว่าจิ้งจกจะพบได้ง่าย ภายในบ้านเรือนมากกว่าตุ๊กแก แต่จิ้งจกก็ดูเหมือนจะหายากมากขึ้นทุกที สังเกตได้ว่าเวลาเราอยู่ที่บ้าน เราก็แทบจะไม่ได้ยินเสียงจิ้งจกร้อง ดังนั้น นาน ๆ ทีเมื่อเราได้ยินเสียงจิ้งจกร้อง เราจึงคิดไปเองว่าเสียงนั้น เป็นการร้องทัก ร้องเตือนให้เราระวังตัว ดังนั้น การที่จิ้งจกร้องทัก จึงเป็นความเชื่อแต่โบราณ เมื่อครั้งยังมีจิ้งจกเกาะติดตามฝาบ้านให้เห็นมากมาย อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าท่านจะเดินทางไปที่ไหน และจิ้งจกจะร้องทักหรือไม่ทัก ท่านก็ควรระมัดระวังตัว ไม่อยู่ในความประมาท

ตุ๊กแกร้องตอนกลางวัน

ตุ๊กแก

ความเชื่อโบราณ : 

โดยปกติแล้ว ตุ๊กแกมักจะร้องในเวลากลางคืน หากตุ๊กแกที่อาศัยอยู่ตามซอกหลืบภายในบ้านเรือน มาร้องตอนกลางวัน ถือเป็นลางบอกเหตุร้าย เนื่องจากคนโบราณเชื่อว่า ตุ๊กแกคือวิญญาณของปู่ย่าตายายที่เสียชีวิตไปแล้ว มาอาศัยอยู่ที่บ้าน เพื่อคอยคุ้มครองลูกหลานจากภัยอันตราย ซึ่งหากตุ๊กแกร้องทักในเวลากลางวัน แปลว่าปู่ย่าตายายมาเตือนว่ากำลังจะมีภัยมาถึงตัวเรา

ความจริง :

ตุ๊กแกเป็นสัตว์เลื้อยคลาน ประเภทที่ใช้ชีวิตอยู่ในเวลากลางคืน เพื่อจะออกหากินแมลงตัวเล็ก ๆ ในช่วงในเวลากลางคืน แต่มันก็ไม่แน่เสมอไป ตุ๊กแกอาจส่งเสียงร้องเพื่อประกาศอาณาเขตของมันเองได้ในทุกเวลา หากมันเจอคนหรือสัตว์ใด ๆ ที่มาล่วงล้ำอาณาเขตของมัน อีกทั้งเสียง ตั๊ก ตั๊ก ตั๊ก ตั๊ก ตั๊กแก ของมันจะดังค่อย หรือดังถี่แค่ไหน ก็ขึ้นอยู่กับชนิด หรือพันธุ์ของตุ๊กแก และอารมณ์ของมันในขณะนั้น อย่างไรก็ตาม ความเชื่อเกี่ยวกับตุ๊กแกร้องทักในเวลากลางวันนั้น เป็นความเชื่อที่อยู่กับคนไทย ดังนั้นหากไม่เชื่อ ท่านก็ไม่ควรลบหลู่

ตัวเงินตัวทองคลานเข้าบ้าน

ตัวเงินตัวทอง

ความเชื่อโบราณ : 

คนโบราณมีความเชื่อว่า หากตัวเงินตัวทองมาเลื้อยคลานอยู่ภายในบ้าน ให้เราพูดถึงแต่สิ่งดี ๆ ไม่ให้ไล่ตัวเงินตัวทอง โดยใช้ความรุนแรง หรือใช้คำดุด่า และห้ามใช้คำพูดหยาบคาย เพราะการที่ตัวเงินตัวทองมาเข้าบ้านนั้น ถือเป็นการแก้เคล็ด ให้มีแต่สิ่งดี ๆ เข้ามาหาตัวเรา

ความจริง :

ในความเป็นจริงแล้ว ตัวเงินตัวทองมักจะเข้ามาอาศัย หรือเลื้อยผ่านบ้านเรือนที่อยู่ติดริมน้ำ หรืออยู่ริมคลอง เพราะเป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ เป็นสัตว์เลื้อนคลาน ชอบอาศัยอยู่ใกล้แหล่งน้ำ และในที่ที่มีต้นไม้รก หากบ้านของท่านอยู่ริมแม่น้ำลำคลอง ก็ไม่น่าแปลกใจที่ท่านอาจเจอตัวเงินตัวทองมาทักทายในบ้านท่านได้ หากตัวเงินตัวทองคลานเข้ามาในบ้าน ท่านก็สมควรจะไล่ออกนอกบ้าน เพราะมันอาจก่อให้เกิดอันตรายกับเด็ก ๆ หรือสมาชิกในครอบครัวได้ ซึ่งในสมัยโบราณน่าจะใช้ตัวเงินตัวทอง เป็นอุบายไม่ให้เราด่าทอ หรือพูดคำหยาบคายมากกว่า

อันที่จริงแล้ว ยังมีความเชื่อโบราณอีกมากมาย สำหรับคนไทยที่บอกต่อกันมาจากผู้หลักผู้ใหญ่ และบรรพบุรุษ สำหรับในคนรุ่นใหม่ ความเชื่อต่าง ๆ อาจเริ่มเลือนราง และอาจจะค่อย ๆ สูญหายไป แต่เมื่อเกิดเป็นคนไทย เราควรมีความเชื่อไว้บ้างก็ไม่มีอะไรเสียหาย ไม่เชื่อ แต่ก็ไม่ลบหลู่นั้น จะเป็นการดีที่สุด เหมือนเช่นการเดิมพันออนไลน์ ไม่ลองไม่รู้ อย่าเพิ่งลบหลู่ สมัครก่อน รวยก่อน หากมองหาเว็บพนัน เว็บหวยออนไลน์ ที่ดี สนใจเดิมพัน สมัครได้เลยที่ : คาสิโนออนไลน์ 

เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก